Actueel

20 nov: programma Aardgasvrije Wijken BZK

Wijk van de Toekomst Gelderland

Programma Aardgasvrije wijken op 20 november in Gelderland

De Ronde van Nederland is een serie van twaalf bijeenkomsten, georganiseerd door het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het Expertise Centrum Warmte (ECW) in samenwerking met de provincies. Tijdens deze bijeenkomsten geeft het ECW samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een toelichting op de toepassing van de Leidraad en helpt PAW gemeenten bij het maken van een goede afweging om een aanvraag in te dienen voor de tweede ronde proeftuinen.

Ronde doet 20 november Gelderland aan

Op woensdag 20 november vindt de Ronde van Nederland Provincie Gelderland plaats. De bijeenkomst staat in het teken van de resultaten van de Leidraad als hulpmiddel voor het opstellen van de Transitievisie Warmte en de tweede uitvraag proeftuin aardgasvrije wijken voor gemeenten. Daarnaast zijn er inhoudelijke bijdragen van het Planbureau voor de Leefomgeving en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en zijn de accounthouders van het Nationaal Programma RES aanwezig voor vragen.

Programma

Uitgangspunten voor het programma zijn dat we de twee hoofdonderwerpen (Leidraad en tweede uitvraag proeftuinen in het kader van het PAW) graag in samenhang willen toelichten. Ook willen we alle gemeenten in de gelegenheid stellen om alle informatie over beide onderwerpen tot zich te nemen.

10.00 uur – Inloop met koffie en thee
10.30 uur – Welkom en opening
10.45 uur – Overkoepelend verhaal (aanleiding, context, samenhang tussen Leidraad en Aanvraag proeftuinen)
11.00 uur – Korte intro gedeputeerde Jan van der Meer
11.15 uur – Toelichting ECW en PBL over de Leidraad – onderdeel Startanalyse
12.15 uur – Lunch
13.00 uur – Vervolg Toelichting ECW over de Leidraad – Handreiking voor lokale analyse
13.30 uur – Ruimte voor vragen
14.00 uur – Korte koffie-/theepauze
14.15 uur – Toelichting PAW op Tweede uitvraag Proeftuinen
15.15 uur – Afsluiting gedeputeerde
15.30 uur – Gezamenlijke drankje en mogelijkheid voor individuele vragen aan accounthouders PAW, NP RES, ECW experts en VNG medewerkers
16.30 uur – Einde bijeenkomst

De bijeenkomst vindt plaats in het Huis der Provincie in Arnhem. Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

Voor wie is deze bijeenkomst?

De Ronde van Nederland is primair bedoeld voor professionals die bij gemeenten werken aan de aardgasvrije opgave. Partners van gemeenten, zoals woningcorporaties, energiebedrijven, waterschappen, netbeheerders en bewonersorganisaties, zijn ook welkom. Deze bijeenkomst is niet bedoeld voor consultants. Voor hen organiseert het ECW een aparte bijeenkomst.

Leave a Reply