Intervisie 1 maart 2021

Hier kan je je aanmelden voor deelname aan de online intervisie voor procesbegeleiders op 1 maart aanstaande.

Na je aanmelding ontvang je uiterlijk 5 dagen voordat de sessie begint een bevestiging van deelname met informatie over hoe je aan de bijeenkomst kan deelnemen.