Intervisie 6 april 2021

Hier kan je je aanmelden voor deelname aan de online intervisie voor procesbegeleiders op 6 april aanstaande.

Na je aanmelding ontvang je uiterlijk 5 dagen voordat de sessie begint een bevestiging van deelname met informatie over hoe je aan de bijeenkomst kan deelnemen.