Actueel

Agenda voor Valentijn: energietransitie als verbetering van woonwijken in Gelderland

By 20 januari 2019 No Comments
Toevoegen aan agenda Europe/Amsterdam Agenda voor Valentijn: energietransitie als verbetering van woonwijken in Gelderland

Datum:

Tijd:

Locatie:

Tijdens de Agenda voor Valentijn in het provinciehuis in Arnhem bogen zich op 14 februari 2019 meer dan 100 vertegenwoordigers van provincie, gemeenten, woningcorporaties en bedrijven uit de bouw- en installatiesector over tal van vraagstukken die met de energietransitie samenhangen. ‘Het is voor iedereen een ontdekkingstocht, de route naar aardgasvrij is een uitdaging. Het kent vele barrières, die we gezamenlijk moeten oplossen’, aldus een van de sprekers.

Een toekomstbestendige wijk is niet alleen een aardgasvrije wijk, maar ook een wijk waar jong en oud prettig kunnen wonen en werken, veilig, betaalbaar, met duurzaam vervoer en zonder wateroverlast of hittestress. Daar liggen dus veel koppelkansen. ‘Tal van partijen investeren in wijken. Wat zou het slim zijn als we de investeringsstroom zouden kunnen bundelen’, aldus een vertegenwoordiger van een woningcorporatie.

De Agenda voor Valentijn werd georganiseerd door het programma Wijk van de Toekomst, onderdeel van het Gelders Energieakkoord dat zich richt op energietransitie in de gebouwde omgeving. ‘De energietransitie is van iedereen en raakt niet alleen de mensen die geld hebben om iets aan hun huis te doen. Ga de wijk in en betrek iedereen erbij, want het raakt iedereen. De weg ligt open’.

Voorafgaand aan de bijeenkomst werden tijdens het Prinsjesfestival 2018 in Den Haag al knelpunten verkend, oplossingsrichtingen bekeken en acties benoemd voor deze Agenda voor Valentijn. Tijdens de bijeenkomst op 14 februari 2019 werd voortgebouwd op de opbrengsten van dit debat en werd de balans opgemaakt met het Gelders Energieakkoord, gemeenten, de provincie Gelderland, de rijksoverheid en andere betrokken partijen.