Bijeenkomsten

Wijk van de Toekomst

Binnen het programma worden gedurende het jaar verschillende soorten bijeenkomsten georganiseerd om deelnemers (en het netwerk van belanghebbenden daaromheen) te verbinden, informeren en ondersteunen. Er zijn sessies voor de kenniszoeker en de laagdrempelige instromer tot de ervaren procesbegeleider, inwoner of gemeentelijke beleidsadviseur. De gemiddelde duur ligt tussen de 1,5 tot 2 uur. Met een bepaalde regelmaat worden de sessies herhaald (~1 maal per maand), zodat er een interactief programma van kennisdeling en -ontwikkeling en intervisie ontstaat binnen de community van deelnemers. Hieronder lees je welke soorten sessies er zijn en kun je verder klikken voor meer informatie.

Kennisateliers

Kennisateliers: kennissessies voor iedereen die belangstelling heeft voor de thema’s waar aan gewerkt wordt binnen het programma.

Naar kennisateliers

Community of Practice

Sessies voor de Community of Practice: ruimte voor ontmoeting en (kennis)uitwisseling tussen de wijkcoalities.

Naar Community of Practice

Community of Learning

Sessies voor de Community of Learning: ruimte voor ontmoeting en (kennis)uitwisseling tussen de procesbegeleiders van de verschillende wijkcoalities.

Naar Community of Learning

Vraaggestuurd maatwerk

Uit alle bijeenkomsten of uit één op één ontmoetingen kunnen hele concrete vragen zichtbaar worden waar ook met een groep aan gewerkt zou kunnen worden. Dit kunnen op informatie gerichte masterclasses zijn of heel concrete werk- en maaksessies. Als jij zoiets signaleert, neem dan contact op met het ondersteuningsteam, dan kan hier gehoor aan worden gegeven.