Community of Learning

(voor procesbegeleiders Programma Wijk van de Toekomst)

Binnen het programma is er een apart programmadeel ingericht voor procesbegeleiding. De procesbegeleiders worden hierin doorlopend gefaciliteerd behoefte om elkaar beter te leren kennen, elkaar te kunnen vinden en van elkaar te leren. Sommigen van jullie zullen jezelf misschien niet zo noemen. Maar als je betrokken bent bij een wijkcoalitie, én je vindt van jezelf dat je daarin de rol van procesbegeleider hebt, dan is deze bijeenkomst ook voor jou bedoeld. Centraal in deze sessies staat leren van elkaar zodat je het wiel niet opnieuw uit hoeft te vinden, maar het kan aanpassen aan de situatie in jouw wijk. Ook belangrijk is het bijeenbrengen van professionals, die samen brainstormen over obstakels op de weg. Hieronder volgen de data voor de Community of Learning:

  • 1 maart
  • 6 april
  • 12 mei
  • 1 juni
  • 1 juli
  • 13 september
  • 12 oktober
  • 11 november
  • 2 december