Sessies voor de Community of Practice

(Voor deelnemers programma)

De Community of Practice (CoP) omvat iedereen die betrokken is bij een wijkcoalitie én die natuurlijk onderdeel uitmaakt van het programma Wijk van de Toekomst. Hier willen we graag ruimte maken voor de ontmoeting tussen de wijkcoalities. In de CoP kunnen deelnemers juist elkaar helpen om zo een zelflerende community te realiseren.

De gevorderde wijken kunnen dienen als expert voor de wijken die in de startblokken staan. De bijeenkomsten voor de CoP kunnen afwisselend geladen worden met een of meer thema’s en een of meer casussen uit de wijken, waarover men met elkaar kan sparren. Bij de invulling van deze bijeenkomsten staan juist de betrokkenen uit de Community zelf aan het roer. Hieronder volgen de data voor de Community of Practice:

  • 25 maart
  • 26 april
  • 25 mei
  • 29 juni
  • 9 september
  • 18 oktober
  • 23 november
  • 20 december