Actueel

Save the Date: Conferentie Wijk van de Toekomst op 13 februari 2020

In een Wijk van de Toekomst werken bewoners, bewonersorganisaties, gemeenten, corporaties, netbeheerder, waterschappen, bedrijfsleven en andere betrokkenen samen om hun wijk toekomstbestendig te maken. De wijk moet een plek zijn waar mensen prettig wonen en werken, zowel betaalbaar als veilig, duurzaam als aardgasvrij, geschikt voor jong en oud, zonder wateroverlast of hittestress en mét duurzaam vervoer. Het programma Wijk van de Toekomst ondersteunt hen in dit proces en richt zich met name op de stapsgewijze afkoppeling van het aardgas én de opbouw van een nieuwe basis voor warmtevoorziening.

Op 13 februari 2020 organiseren we de ‘Conferentie Wijk van de Toekomst 2020’. Momenteel zijn wij achter de schermen druk bezig met een actueel en inspirerend programma over dit thema. Centraal zullen de vraagstukken staan die de betrokkenen tegenkomen op hun pad naar een toekomstbestendige wijk, ideeën en oplossingsrichtingen. Deze hebben we opgehaald tijdens de Expeditie Wijk van de Toekomst (zes regionale bijeenkomsten in Gelderland) en willen we tijdens de conferentie een stap verder brengen. Met alle organisaties die betrokken zijn bij wijkinitiatieven, bestuurders, gemeenteraadsleden, Statenleden en gedeputeerden en vertegenwoordigers van het Rijk zullen we bespreken hoe Provincie en Rijk wijkinitiatieven adequaat kunnen helpen.

Meer informatie volgt binnenkort.

Zet 13 februari 2020 in elk geval alvast in uw agenda en meld u zich alvast aan.