Actueel

‘Conferentie Wijk van de Toekomst 2020’ op 13 februari

In een Wijk van de Toekomst werken bewoners, bewonersorganisaties, gemeenten, corporaties, netbeheerder, waterschappen, bedrijfsleven en andere betrokkenen samen om hun wijk toekomstbestendig te maken. De wijk moet een plek zijn waar mensen prettig wonen en werken, zowel betaalbaar als veilig, duurzaam als aardgasvrij, geschikt voor jong en oud, zonder wateroverlast of hittestress en mét duurzaam vervoer. Het programma Wijk van de Toekomst ondersteunt hen in dit proces en richt zich met name op de stapsgewijze afkoppeling van het aardgas én de opbouw van een nieuwe basis voor warmtevoorziening.

Op 13 februari 2020 organiseren we de ‘Conferentie Wijk van de Toekomst 2020’. Momenteel zijn wij achter de schermen druk bezig met een actueel en inspirerend programma over dit thema. Centraal zullen de vraagstukken staan die de betrokkenen tegenkomen op hun pad naar een toekomstbestendige wijk, ideeën en oplossingsrichtingen. Deze hebben we opgehaald tijdens de Expeditie Wijk van de Toekomst (zes regionale bijeenkomsten in Gelderland) en willen we tijdens de conferentie een stap verder brengen. Met alle organisaties die betrokken zijn bij wijkinitiatieven, bestuurders, gemeenteraadsleden, Statenleden en gedeputeerden en vertegenwoordigers van het Rijk zullen we bespreken hoe Provincie en Rijk wijkinitiatieven adequaat kunnen helpen.

Beste genodigde,

Graag nodig ik u uit voor de Conferentie Wijk van de Toekomst op 13 februari 2020.
Onze ambitie is in 4 jaar tijd 200 Wijken van de Toekomst in Gelderland. Hiermee sluiten we aan bij het Rijksprogramma Proeftuinen Aardgasvrije Wijken. De Gelderse teller staat nu op ruim 20 Wijken van de Toekomst. WijkProvincie Gelderlaanden waar bewoners, gemeenten, netbeheerder Liander en lokale energiecoöperaties samen en met enthousiasme werken aan aardgasvrij, zuiniger met energie, en meer groen in de wijk. Zij werken aan een wijk die echt toekomst heeft. De mensen die hier aan de slag zijn, zijn een grote inspiratiebron. Natuurlijk komen ze ook hobbels tegen. Daar kunnen we van leren.
Ik ben ervan overtuigd dat meer mensen willen aansluiten. Dat vraagt ook van bestuurders trekkracht en enthousiasme. Want we moeten tempo maken, ervaring opdoen én doorgaan willen we samen de doelen van Parijs halen.
We toerden de afgelopen maanden door heel Gelderland. Tijdens deze expeditie hoorden we veel enthousiasme én ook waar mensen tegenaanlopen bij de omschakeling naar een Wijk van de Toekomst. Die kennis willen we met u delen en bespreken tijdens de conferentie Wijk van de Toekomst.
Laat u inspireren en werk samen met ons aan de Gelderse ambitie om zoveel mogelijk wijken aan te laten sluiten!
Aanmelden voor de conferentie kan via deze link.

Jan van der Meer, Gedeputeerde provincie Gelderland Energietransitie en Klimaat