Actueel

Succesvolle conferentie Wijk van de Toekomst 2020

Toevoegen aan agenda 02/13/2020 17:30 02/13/2020 22:00 Europe/Amsterdam Succesvolle conferentie Wijk van de Toekomst 2020 Eusebiuskerk 6811 EB, Arnhem

Datum: 13 februari 2020

Tijd: 17:30

Locatie: Eusebiuskerk 6811 EB, Arnhem

Op donderdag 13 februari 2020 organiseerden we in de Eusebiuskerk in Arnhem de ‘Conferentie Wijk van de Toekomst 2020’. Centraal stonden de vraagstukken die de betrokkenen tegenkomen op hun pad naar een toekomstbestendige wijk, ideeën en oplossingsrichtingen. Deze waren opgehaald tijdens de Expeditie Wijk van de Toekomst (zes regionale bijeenkomsten in Gelderland). Met alle organisaties die betrokken zijn bij wijkinitiatieven, bestuurders, gemeenteraadsleden, Statenleden en gedeputeerden en vertegenwoordigers van het Rijk hebben we besproken hoe Provincie en Rijk wijkinitiatieven adequaat kunnen helpen.

Vertrouwen als succesfactor in de energietransitie

‘Stel de burger centraal als het gaat om het overschakelen naar toekomstbestendige en aardgasvrije wijken. Een wijk is geen project, maar een gemeenschap van mensen met wensen en persoonlijke zorgen. Vertrouwen is daarbij een ongelofelijk belangrijk woord’.  Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen was de keynotespreker op de Conferentie Wijk van de Toekomst 2020, op 13 februari in Arnhem. ‘Voor de burger wordt het steeds complexer hoe de samenleving georganiseerd is. Zorg er als overheid voor dat mensen bij één loket terecht kunnen voor al hun vragen of problemen. En help dan om het op te lossen. Dit is een belangrijke succesfactor voor de energietransitie’.

Zes bestuurlijke aanbevelingen

Ruim 300 Gelderse deelnemers waren naar de Eusebiuskerk in Arnhem gekomen om te praten over toekomstbestendige en aardgasvrije wijken. Er werden zes bestuurlijke aanbevelingen gepresenteerd die nodig zijn om over te kunnen schakelen naar nieuwe energievormen in alle Gelderse wijken. ‘Zorg voor voldoende financiën, voor het betaalbaar maken van de transitie zodat iedereen mee kan doen en zorg voor voldoende uitvoeringscapaciteit bij gemeenten en bedrijfsleven’, waren de aanbevelingen die door de deelnemers het belangrijkst werden gevonden. Daarnaast was er een roep om ondersteuning voor leerprojecten in de praktijk, innovatie en de daadwerkelijke uitvoering.

10 x 10-project

‘Ik ben enorm onder de indruk van het 10×10-project in Arnhem, waarbij jongeren hun achterban betrekken bij de energietransitie. Jongeren spreken de taal van de wijk’, aldus Jos van Dalen van het ministerie van Binnenlandse zaken. ‘Om de energietransitie in alle wijken op gang te brengen is het van groot belang dat er laagdrempelig contact met inwoners is, dat ze gehoord worden.’

Empowering Nisa en Presikhaaf University presenteerden tijdens de conferentie de resultaten van hun 10×10-project in de wijken Malburgen en Presikhaaf. ‘Het zijn maar kleine stapjes, maar mensen zijn echt bewuster gemaakt van hun eigen rol en wat ze zelf kunnen doen. Veel mensen beseffen niet hoeveel invloed ze kunnen hebben op de hoogte van hun energierekening, ook in een sociale huurwoning. Terwijl de financiën juist zo belangrijk zijn voor de mensen in onze wijken.’

Koppelkansen & financiering

Gedeputeerde Peter Kerris deed een oproep voor een bredere aanpak in wijken: ‘Combineer de energietransitie met andere verbeteringen in de wijk. Bewoners zien het als een geheel en zijn gemakkelijker te betrekken als er ook aandacht is voor andere zaken die voor hen belangrijk zijn’. Gedeputeerde Jan van der Meer pleitte voor gebouwgebonden leningen, een verhoging van de gasprijs en subsidie voor de onrendabele top: ‘We moeten ervoor zorgen dat deze snel beschikbaar komen, want nu loopt het vaak vast op de betaalbaarheid en de financiering. Als provincie hebben we hier al een begin mee gemaakt met de Toekomstbestendig Wonen Lening waar al de helft van de gemeenten aan meedoet. Nu de andere helft nog’.

We moeten het samen doen

‘Energietransitie hangt met veel dingen samen, je komt bij mensen achter de voordeur. Het is daarbij cruciaal dat de overheid heldere verwachtingen schept en oprecht contact maakt met de inwoner. Alleen dan kun je versnellen. We zullen het toch met elkaar, samen, moeten doen’, aldus Van Zutphen.

Kijk hieronder voor een compilatie van de Expedities Wijk van de Toekomst