Actueel

Uitnodiging Expeditie Wijk van de Toekomst – on tour door Gelderland

We zijn op expeditie!  Op onderstaande data in november en december organiseert het programma Wijk van de Toekomst, samen met de lokale gemeente en de regio, een zestal regionale bijeenkomsten over aardgasvrije en toekomstbestendige wijken.

De bijeenkomst is bedoeld voor alle mensen die, vanuit hun werk of vanuit een bewonersorganisatie of coöperatie, betrokken zijn bij het werken aan een ‘Wijk van de Toekomst’ in de volgende regio’s:

  • 13 november Regio Rivierenland – gemeente Culemborg
  • 21 november Regio Achterhoek – gemeente Bronckhorst
  • 27 november Regio Arnhem Nijmegen – gemeente Berg en Dal (locatie gemeentehuis Berg en Dal in Groesbeek; 15.00 – 18.00 uur)
  • 28 november Cleantech Regio – gemeente Zutphen (locatie Koelhuis Zutphen; 15.00 – 18.00 uur)
  • 2 december Regio Foodvalley – gemeente Barneveld (locatie Schaffelaartheater; 14.00 – 17.00 uur)
  • 3 december Regio Noord Veluwe – gemeente Harderwijk (locatie gemeentehuis Harderwijk; 15.00 – 18.00 uur)

Tip: Noteer ook alvast de Conferentie Wijk van de Toekomst 2020 op 13 februari a.s. van 17.30 tot 22.00 uur in het Huis der Provincie in Arnhem in uw agenda. Daar brengen we de opbrengst van de Expeditie en meer samen. Meer informatie volgt later.

Samen wijken toekomstbestendig maken

Wijk van de Toekomst is een van de programma’s van het Gelders Energieakkoord. Het doel is om wijken op weg te helpen om toekomstbestendig en aardgasvrij te worden, knelpunten weg te nemen en kennis te delen. Hiervoor zijn we op expeditie: een toer langs alle regio’s in Gelderland. Om op te halen voor welke onderwerpen bestuurlijke aandacht nodig is om verder te komen. En om te horen welke successen er zijn, waar anderen van kunnen leren. Niet alleen van de partners die normaal al meepraten, maar juist van alle partijen die belang hebben in een wijk.

Wat moet er op de bestuurlijke agenda?

We nodigen u graag uit om uw ervaringen in te brengen. Om kennis te nemen van wat er in de rest van de regio gebeurt. En om op nieuwe ideeën te komen, zoals de unieke aanpak via jongeren in kwetsbare wijken in Arnhem, waar over verteld wordt. En breng ook in wat er volgens u moet veranderen om initiatieven beter van de grond te krijgen. We stellen een top 10 vast waar we bestuurlijke aandacht voor vragen tijdens de Conferentie Wijk van de Toekomst, op 13 februari 2020. Op die conferentie vragen we bestuurders van gemeenten, provincies en Rijk om aan de slag te gaan met die top 10.

Diverse samenstelling van deelnemers

Juist de samenstelling van de deelnemers en hun visies maakt deze Expeditie uniek. Deze Expeditie is bedoeld voor bewonersorganisaties, energiecoöperaties, netbeheerders, woningcorporaties, bedrijfsleven, waterschappen en gemeenten. Diverse belangen en invalshoeken: we hebben elkaar nodig om stappen te kunnen zetten.

Uitnodiging Expeditie Wijk van de ToekomstOverzicht regionale bijeenkomsten Expeditie Wijk van de Toekomst

De Expeditie doet zes locaties aan (zie hiervoor). Logisch om aan te sluiten bij de bijeenkomst in uw regio. Maar de keus is aan u. Download hier het overzicht van de zes bijeenkomsten.