Actueel

Haalbaarheid TEO Zutphen

By 18 augustus 2020 No Comments
Toevoegen aan agenda Europe/Amsterdam Haalbaarheid TEO Zutphen

Datum:

Tijd:

Locatie:

Alliander, Rijkswaterstaat, TU-Delft en diverse andere partijen hebben een globale businesscase voor thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) onderzocht. Het blijkt dat dit energieconcept veelbelovend is.

Alliander en Rijkswaterstaat hebben hun vervangings- en renovatieopgaven als startpunt genomen om te onderzoeken welke koppelkansen er zijn binnen de thema’s energie, water en energietransitie. Voor een aantal locaties is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, als opmaat voor mogelijke proeflocaties. De opgedane kennis en ervaringen worden gebruikt om concepten te ontwikkelen om deze in Nederland breed toe te kunnen passen.

De gemeente Zutphen, de provincie Gelderland, Alliander, Rijkswaterstaat, het waterschap Rijn en IJssel en het Woonbedrijf Ieder1 hebben twee potentiële locaties onderzocht: Voorsteralleekwartier-Zuid/Berkelpark (Wijk van de Toekomst) en Waterkwartier. In een statusrapport zijn de resultaten van beide haalbaarheidsstudies beschreven.

Meer informatie