Wijk van de Toekomst

Wij willen in Gelderland van het aardgas af! Een moeilijke, maar geen onmogelijke opdracht. Een wijk verduurzamen en aardgasvrij maken is ingrijpend. Daarom werken we samen met bewoners, een wijk- of dorpsraad, de gemeente, de netbeheerder of een woningcorporatie stap-voor-stap toe naar deze gezamenlijke stip op de horizon.

We maken elkaar enthousiast en zoeken naar betaalbare mogelijkheden om samen energie te besparen en warmte duurzaam op te wekken. En het mooiste is: iedereen in een wijk kan daartoe initiatief nemen en wij helpen je graag op weg.

Het programma Wijk van de Toekomst richt zich op één van de hoofdthema’s van de energietransitie in de gebouwde omgeving: de stapsgewijze afkoppeling van het aardgas van de Gelderse wijken én de opbouw van een nieuwe basis voor warmtevoorziening.

Daarmee maakt een Wijk van de Toekomst zich klaar voor de toekomst en wordt een wijk een plek waar mensen prettig wonen en werken, zowel betaalbaar als veilig en aardgasvrij, geschikt voor jong en oud, zonder wateroverlast of hittestress en mét duurzaam vervoer.

ACTUEEL

4 september 2020 in Actueel

Loenen krijgt grootste zonnedak van Gelderland

Het duurt nog ruim zes weken, maar dan heeft Loenen het grootste zonnedak van Gelderland. Op drie grote loodsen van distributiecentrum Thomassen Transport aan het Kanaal Zuid in Loenen komen…
Read More
18 augustus 2020 in Actueel

Haalbaarheid TEO Zutphen

Alliander, Rijkswaterstaat, TU-Delft en diverse andere partijen hebben een globale businesscase voor thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) onderzocht. Het blijkt dat dit energieconcept veelbelovend is. Alliander en Rijkswaterstaat hebben hun…
Read More
18 augustus 2020 in Actueel

Onderzoek haalbaarheid warmtenet Bloemenbuurt

De gemeente Montferland, woningcorporatie Plavei en Firan hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om de haalbaarheid van een open warmtenet voor de Bloemenbuurt in Didam te onderzoeken. Woningcorporatie Plavei maakt 200 huurwoningen…
Read More
15 mei 2020 in Actueel

71 gemeenten dienen aanvraag in voor proeftuin aardgasvrije wijk

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft van 71 gemeenten een plan ontvangen voor deelname aan het Programma Aardgasvrije Wijken. Met het programma wil het ministerie met zogeheten proeftuinen…
Read More

Overzicht Wijken van de Toekomst

Wijk van de Toekomst
Wijk van de Toekomst

Contact

Wijk van de Toekomst is een programma van Gelders Energieakkoord.
Voor meer informatie over Gelders Energieakkoord kijk op: https://www.geldersenergieakkoord.nl

Gelders Energieakkoord