Kennisateliers

De kennisateliers richten zich op de breedste doelgroep: iedereen die belangstelling heeft voor de warmtetransitie in buurten, dorpen en wijken. Dit kunnen dus ook mensen zijn die (nog) niet in het programma deelnemen. Beleidsmedewerkers van gemeenten die al dan niet deelnemen, wijkteams, procesbegeleiders, medewerkers van energieloketten et cetera. We selecteren telkens een thema waar verschillende sprekers hun kennis over delen vanuit diverse invalshoeken. In kleinere groepen wisselen we dan nog uit over dat thema. De insteek is om heel globaal te informeren, uit te wisselen en mensen kennis te laten maken met het thema. Deze bijeenkomsten kunnen onderwerpen opleveren voor verdere verdieping. De thema’s voor de bijeenkomsten halen we op uit wat er leeft in het brede netwerk. Hieronder volgen de data voor de kennisateliers in 2021:

  • Dinsdag 9 maart 14.00 – 16.00 Kennis Atelier Collectieve Warmte
  • Donderdag 22 april
  • Maandag 17 mei
  • Maandag 7 juni
  • Dinsdag 21 september
  • Donderdag 28 oktober
  • Maandag 29 november
  • Dinsdag 14 december