Meedoen

Hoe start je?

Iedereen kan een Wijk van de Toekomst beginnen

Het begint vaak met één of meer initiatiefnemers die het idee oppakken om de wijk aardgasvrij te maken. Dat kan een bewonersinitiatief zijn, maar ook een corporatie, de netbeheerder of de gemeente. De aanleiding kan verschillen. Van gedreven bewoners die hun wijk toekomstbestendig willen maken, de netbeheerder die ziet aankomen dat de gasleiding versleten is, de corporatie die voor een renovatieopgave staat tot de gemeente die gepland heeft om het riool te vervangen of de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Om een wijk effectief aardgasvrij te kunnen maken zullen alle belanghouders op den duur betrokken moeten zijn. Want je hebt elkaar nodig om keuzes te maken en beslissingen te nemen.

In de praktijk zijn er veel wegen die naar een (aardgasvrije) wijk van de toekomst kunnen leiden. Het proces van start tot uitvoering verloopt globaal gezien in vier fasen, van grof naar fijn, in onderstaande volgorde:

Fase 1: initiatief
Fase 2: oriëntatie
Fase 3: haalbaarheids- en planfase
Fase 4: uitvoering

Hier vind je het stappenplan

Vind medestanders, creëer betrokkenheid

In fase 1 (initiatief) zoekt de initiatiefnemer ‘medestanders’, partijen die direct of indirect belang hebben in de wijk en open staan voor het idee om de wijk aardgasvrij te maken, eventueel gecombineerd met andere verbeteringen
in de wijk.

Als de initiatiefnemers elkaar vinden in het idee van een aardgasvrije wijk, dan vormen ze samen een wijk-kernteam en kunnen ze starten met de oriëntatie op de mogelijkheden en haalbaarheid. Dit wijk-kernteam bestaat (uiteindelijk) uit alle belanghouders in de wijk. Afgestemd op de specifieke situatie in de wijk inventariseert het wijk-kernteam wat er speelt, werkt ideeën uit, bereidt plannen voor en organiseert betrokkenheid en draagvlak in de wijk.

Vind medestanders, creëer betrokkenheid

In fase 2 (oriëntatie) wordt meer informatie verzameld en wordt gekeken welke mogelijkheden er voor de wijk zijn. Bovendien wordt gewerkt aan het creëren van meer draagvlak onder alle inwoners.

Deze fase wordt vaak afgesloten met het ondertekenen van een intentieovereenkomst.

Fase 3 (haalbaarheids- en planfase)  staat in het teken van de systeemanalyse,  het ontwerp van het transitiepad, het ontwerpen van het proces van de uitvoering en uiteindelijk het vormgeven en schrijven van het transitieplan.

De uitvoering vindt vervolgens in fase 4 plaats, waarin de uitvoerende partijen geselecteerd worden, de proposities worden aangeboden en de uitvoering wordt aanbesteed.