Subsidie aanvragen - Wijk van de ToekomstSubsidie procesbegeleiding aanvragen

De manier waarop wijken aardgasvrij worden gemaakt verschilt van wijk tot wijk. Het begint vaak met één of meer initiatiefnemers die het idee oppakken om de wijk aardgasvrij te maken. Dat kan een bewonersinitiatief zijn, maar ook een corporatie, de netbeheerder of de gemeente. De aanleiding kan verschillen. Van gedreven bewoners die hun wijk toekomstbestendig willen maken, de netbeheerder die ziet aankomen dat de gasleiding versleten is, de corporatie die voor een renovatieopgave staat tot de gemeente die gepland heeft om het riool te vervangen of de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Om een wijk effectief aardgasvrij te kunnen maken zullen alle belanghouders op den duur betrokken moeten zijn. Want je hebt elkaar nodig om keuzes te maken en beslissingen te nemen.

Subsidieregeling

In de praktijk zijn er veel wegen die naar een (aardgasvrije) wijk van de toekomst kunnen leiden. Die wegen dienen goed getoetst te worden. Een gemeente kan hiervoor een externe deskundige (procesbegeleider) inhuren om een plan op te stellen waarin de mogelijkheden worden beschreven van samenwerking tussen partijen om energiebesparende maatregelen te nemen in Wijken van de Toekomst  (fase 1: initiatieffase) en vervolgens een transitieplan op te stellen waarin deze maatregelen worden uitgewerkt (fase 2: oriëntatiefase). Voor deze deskundige procesbegeleiding heeft de provincie Gelderland een subsidieregeling.

Let op! Er zijn meerdere regelingen die van toepassing kunnen zijn:

  1. Provinciale subsidie voor procesbegeleiding voor een Wijk van de Toekomst. Sluitingsdatum vooralsnog 31 december 2019. Zie hieronder over voorwaarden en aanvraagprocedure
  2. Provinciale subsidie voor de Gelderse Proeftuin. Voor meer informatie hierover, klik hier. Sluitingsdatum 31 maart 2019

Voorwaarden subsidie procesbegeleiding

Om voor zo’n subsidieregeling voor procesbegeleiding in aanmerking te komen, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze staan uitgebreid omschreven in paragraaf 3.12 van het document over Regels Ruimte voor Gelderland op de website van de provincie. Komt dit te complex op u over, neem dan contact met ons op.

De subsidie kan worden aangevraagd voor fase 1 (initiatiefase) en fase 2 (oriëntatiefase). Belangrijk om te weten: alleen de gemeente kan de aanvraag indienen.

Vraagt u subsidie aan voor fase 2 dan moet u een inventariserend document overleggen op basis waarvan de provincie kan beoordelen of een transitieplan volgens fase 2 kan worden uitgewerkt. De voorwaarden waaraan een dergelijk inventariserend document dient te voldoen, zijn genoemd in  artikel 3.12.4 van dit document over ‘Regels Ruimte voor Gelderland’ op de website van de provincie. Komt dit te complex op u over, neem dan contact met ons op.

Subsidie aanvragen

Voldoet uw initiatief aan bovengenoemde voorwaarden dan kunt u een subsidie aanvragen via het Subsidieportaal van de provincie. Het formulier dat voor uw aanvraag van toepassing is vindt u onder de aanvraagtitel ‘paragraaf 3.12 Procesondersteuning Wijk van de Toekomst’.

Deze subsidie voor procesbegeleiding kunt u aanvragen tot en met 31 december 2019. Er is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld voor deze subsidie. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Meer informatie vindt u hier: