Subsidie

Wijk van de Toekomst

Samen aan de slag

De manier waarop wijken aardgasvrij worden gemaakt verschilt van wijk tot wijk. Het begint vaak met één of meer initiatiefnemers die het idee oppakken om de wijk aardgasvrij te maken. Dat kan een bewonersinitiatief zijn, maar ook een corporatie, de netbeheerder of de gemeente.

De aanleiding kan verschillen. Van gedreven bewoners die hun wijk toekomstbestendig willen maken, de netbeheerder die ziet aankomen dat de gasleiding versleten is, de corporatie die voor een renovatieopgave staat tot de gemeente die gepland heeft om het riool te vervangen of de leefbaarheid in de wijk te verbeteren.

Om een wijk effectief aardgasvrij te kunnen maken zullen alle belanghouders op den duur betrokken moeten zijn. Want je hebt elkaar nodig om keuzes te maken en beslissingen te nemen.

Subsidieregeling

In de praktijk zijn er veel routes die naar een toekomstbestendige (aardgasvrije) wijk van de toekomst kunnen leiden. De verkenning van die routes dient goed begeleid te worden. Een gemeente kan hiervoor een externe deskundige (procesbegeleider) inhuren.

De procesbegeleider stelt samen met wijkbewoners, de gemeente en andere betrokkenen een plan op waarin de mogelijkheden van samenwerking worden beschreven (fase 1, initiatieffase).

Vervolgens stelt de procesbegeleider samen met de initiatiefnemers een transitieplan opgesteld, waarin ze de maatregelen uitwerken (fase 2: orientatiefase).

Voor het bekostigen van deskundige procesbegeleiding heeft de provincie Gelderland een subsidieregeling.

Wijk van de Toekomst

Regelingen

De volgende regeling kan van toepassing zijn:

  • Provinciale subsidie voor procesbegeleiding voor een Wijk van de Toekomst. Zie hieronder over voorwaarden en aanvraagprocedure

Subsidie aanvragen

Voldoet uw initiatief aan bovengenoemde voorwaarden? Dan kunt u een subsidie aanvragen via het Subsidieportaal van de provincie. Het formulier dat voor uw aanvraag van toepassing is vindt u onder de aanvraagtitel ‘paragraaf 3.12 Procesondersteuning Wijk van de Toekomst’.

NB: er is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld voor deze subsidie. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is. Via deze pagina informeren wij u ook, mocht de mogelijkheid voor subsidie niet meer beschikbaar zijn.

Meer informatie vindt u hier:
Energiebesparing Procesondersteuning Wijk van de Toekomst, website gelderland.nl

Subsidie aanvragen - Wijk van de Toekomst