Actueel

Terugblik Kennisatelier Wetgeving rondom ontwikkeling warmtenetten

By 27 september 2021 No Comments
Toevoegen aan agenda 02/13/2020 17:30 02/13/2020 22:00 Europe/Amsterdam Terugblik Kennisatelier Wetgeving rondom ontwikkeling warmtenetten Eusebiuskerk 6811 EB, Arnhem

Datum: 13 februari 2020

Tijd: 17:30

Locatie: Eusebiuskerk 6811 EB, Arnhem

Terugblik Kennisatelier 9 september WETGEVING RONDOM ONTWIKKELING WARMTENETTEN

Donderdag 9 september vond alweer het vijfde kennisatelier Wijk van de Toekomst plaats over ‘Wetgeving rondom ontwikkeling warmtenetten’. Saskia Lavrijssen van Universiteit van Tilburg en Xandra van Lipzig van de gemeente Apeldoorn deelden kennis en ervaringen over de wetgeving rond warmtenetten en de positie van de burger. Onderstaand word je kort meegenomen in de middag.

Saskia Lavrijssen gaf een uiteenzetting over wat er onder de huidige en nieuwe warmtewet allemaal mag en wat de rollen zijn van onder andere Autoriteit Consument en Markt (ACM), netbeheerder, warmtebedrijf en gemeente. De implementatie van de nieuwe warmtewet is vertraagd. Het onderwerp is complex en er zijn veel verschillende belangen en perspectieven. Dit betekent niet dat er niks kan zolang de wet niet operationeel is. Verder ging Saskia tijdens haar presentatie ook in op achterliggende waarden van goed bestuur, die ten grondslag liggen aan de wet. Dit zijn waarden zoals rechtvaardigheid en inclusiviteit. Een doorvertaling van deze waarden is bijvoorbeeld keuzevrijheid en de ontvlechting van rollen. Als je in projecten rekening houdt met deze waarden van goed bestuur, kun je al veel stappen zetten. Tegelijkertijd is het gewoon ingewikkeld. Het zijn geen gestroomlijnde processen en ook de capaciteit om zaken goed te regelen is er (nog) niet bij gemeenten.

Xandra van Lipzig gaf een kijkje in de stand van zaken in de wijk Kerschoten In Apeldoorn, na acht jaar werken aan ‘Energieneutraal Kerschoten’. Xandra vertelde over het proces tot nu toe, waar ze op dit moment staan en wat de toekomstige plannen zijn. Het idee is om de warmte uit de rioolwaterzuivering Apeldoorn te gebruiken voor een warmtenet. De wijk is namelijk ook proeftuin bij het Programma Aardgasvrije Wijken en met de financiering daarvan wordt hard gewerkt aan verder uitwerking van het plan. De realisatie wordt alleen bereikt als het allemaal klopt: financieel, technisch en organisatorisch. De samenwerking met de woningcorporaties en individuele bewoners is daarbij essentieel. Als 40% van de particuliere woningeigenaren niet meedoen, wordt het lastig om de onrendabele top te dekken, ook met subsidie.

De waarde van Wijk van de Toekomst, Expertteam Warmte en andere initiatieven
In de presentaties en discussie werd duidelijk dat er achter de ontwikkeling van een warmtenet (of een andere collectieve oplossing) een hele wereld schuilgaat. Het goed balanceren tussen leveringszekerheid, consumentenbescherming en innovatiemogelijkheden is een uitdaging. Burgerparticipatie wordt steeds meer belang toegedicht. Maar ook dit levert in de praktijk nog allerlei vragen en dilemma’s op.

Juist hierin kan een grote waarde voor Wijk van de Toekomst kan liggen. In het samen optrekken als wijkcoalities van bewoners én gemeenten én overige partijen. In een open samenwerking dit soort dilemma’s oppakken met de beperkingen en uitdagingen die er zijn. Daar zetten wij ons in ieder geval voor in. Ook is er het expert team warmte in Gelderland, Gemeenten kunnen hier terecht met vragen. Zie https://expertteamwarmte.nl/

In de chat kwam nog voorbij dat er in Amsterdam gewerkt wordt met een burgerberaad. Het Volkskrant artikel is alleen voor abonnees, maar we hebben dit openbare artikel op de site van het Parool gevonden dat we wel kunnen delen: link naar artikel

Via deze link kun je de presentaties van de beide sprekers downloaden als video of audio en een pdf van hun presentatie. Heb je naar aanleiding hiervan vragen of een andere behoefte? Neem gerust contact met ons op!