De Parken – Apeldoorn

De wijk

De Parken is een wijk in Apeldoorn aan de noordkant van het centrum. Deze wijk sluit aan de noord- en oostkant aan op de wijken Kerschoten en De Naald.

Waarom wijk van de toekomst?

Gemeente en De Parken willen graag in deze wijk samen naar een aardgasloze wijk toe werken. Het is een van de vier wijken in Apeldoorn die op relatief korte termijn aardgasvrij moeten worden. In de wijk zijn twee energieregisseurs actief. 

De wijk moet in één generatie aardgasvrij worden. Voor de kortere termijn zijn tussendoelen geformuleerd met een focus op het verminderen van de warmtevraag.

Hoe ver is deze wijk al gevorderd?

De initiatiefnemers hebben een Manifest Duurzame Parken opgesteld dat bewoners kunnen ondertekenen. Ze verklaren daarin dat ze de ambitie ondersteunen om De Parken in stappen in een generatie aardgasvrij te maken.

Wie zijn er betrokken?

De Gemeente Apeldoorn, wijkbewoners en de energiecoöperatie deA zijn betrokken.

Kenmerken van De Parken

De welgestelde klasse die zich in De Parken vestigde, liet riante, rijk gedecoreerde villa’s bouwen. De oudste villa’s staan in het zuidelijke deel van de wijk. Ze zijn gebouwd in de jaren ’70 en ’80 van de 19e eeuw en sterk beïnvloed door het ‘neo-classicisme’.

Opvallende kenmerken van deze bouwstijl zijn de blokvorm van het huis, een symmetri­sche gevelindeling en gepleisterde gevels met pilasters (een soort platte zuilen).

Aan het einde van de 19e eeuw ont­stond de wens om de villa’s qua architectuur meer te laten aansluiten op de parkomgeving. Dit vertaalde zich naar gecompliceerde dakvormen, afwisselende bouwhoogten en het vermijden van symmetrie.

Langzamerhand werd ook houtwerk toegepast, onder andere in de topgevel. Rond de eeuwwisseling paste men deze prille vorm van ‘chaletstijl’ of ‘stadsvakwerkstijl’ ook toe op de gevels.

Rijke bouwstijl

Er ontstonden zeer ingewikkelde plattegronden waarbij de kern van het huis schuilging achter serres, (hangende) erkers, veranda’s ­of een combinatie ervan. Zo kon de bewoner in elk jaargetijde genieten van de parkomgeving. Ook de vorm van de daken werd complexer en rijk voorzien van gesneden houtwerk.

Na deze periode van overdaad en complexiteit werd de architectuur in het begin van de 20e eeuw weer eenvoudi­ger; de vormen werden simpeler en strakker en de villa’s werden ook kleiner. Een markant bouwtype dat in die tijd ook ontstond, waren huizen in de ‘cottagestijl’. Deze schil­derachtige woningen hebben lage gevels, vaak complexe met riet gedekte daken, erkers en ramen met kleine ruitjes.

Al met al kent De Parken een grote verscheidenheid aan bouwstijlen en bouwvormen. Alle sinds het midden van de 19e eeuw populaire bouwstijlen zijn in de wijk te bewon­deren. Het zal dan ook niet verbazen dat de wijk vele rijks-, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden telt.

Kenmerken van het vastgoed

Er staan voornamenlijk (grote) vrijstande woningen in deze wijk. Het merendeel van de woningen is van de periode 1880 – 1950. De gehele wijk is beschermd stadsgezicht en kent de nodige monumentale gebouwen. Per 1-1-2017 is het aantal huizen 996. Er zijn plannen voor een inbouw-project, waarmee er een kleine 80 woningen bij komen. Er staan ook nog 7 scholen en 4 kerken in de wijk.

Er zijn diverse bedrijven aanwezig in de wijk, deze bedrijven zijn voornamenlijk gevestigd in de bestaande gebouwde omgeving (woningen).

Mijlpalen

  • Wijkevaluatie: schets wijkevaluatie gemaakt. Begin 2021 uitwerken i.s.m. onderzoeksbureau.
  • Intentieovereenkomst: begin 2021 zal de intentieovereenkomst uitgewerkt en getekend zijn.
  • Glasactie: afgerond in 2019
  • Isolatie- en zonnepanelen-actie: is op dit moment bezig.

Wat is de planning?

  • Besluitvorming energievormen: begin 2021
  • Opstellen transitieplan: midden 2021

Informatie, contact