Loenen – Apeldoorn

De wijk

Deze ‘wijk’ is afgebakend als het dorp Loenen.

Waarom wijk van de toekomst?

De verduurzaming van de energievoorziening van Loenen is een initiatief van Stichting LEN (Loenen Energie Neutraal).

Loenen streeft ernaar om op lange termijn energieneutraal te worden en onafhankelijk van het gebruik van fossiele brandstoffen. Loenen wil daarmee bijdragen aan de kwaliteit van het dorp voor toekomstige generaties.

Vanaf 2013 heeft Loenen in meegewerkt aan het Europese ACE-project (Academy of Champions for Energy), in de vorm van een prijsvraag waarbij dorpen versneld energieneutraal gemaakt moesten worden.

In 2014 heeft Loenen deze wedstrijd gewonnen waarmee LEN en het Loenens Energie Fonds zijn opgezet en inmiddels ruim 150 duurzame projecten (isolatie en zonnepanelen) heeft gerealiseerd.

Hoe ver is deze wijk al gevorderd?

Loenen wil uiterlijk in 2050 volledig energieneutraal zijn. Hier wordt gefaseerd naartoe gewerkt. Inmiddels zijn al ruim 150 energieprojecten uitgevoerd.

Momenteel ligt de focus op het ontwikkelen van een Virtual Power Plant, waarbij de inwoners van Loenen gezamenlijk alle benodigde energie duurzaam opwekken en wellicht op termijn aan elkaar gaan leveren.

Wie zijn er betrokken?

Stichting Loenen Energie Neutraal (LEN), Loenens Energie Fonds (LEF), gemeente Apeldoorn, Dorpsraad Loenen, Duurzame Projecten Loenen, Lomivé, vele Loenense huishoudens en Veluwonen.

Loenen Energie Neutraal

Wat is de planning?

Fase 1 (2013-2015): bewustwordingsfase en oogsten laaghangend fruit;

Fase 2 (2015-2025): verdere uitbouw, waarbij nog geleund wordt op fossiele brandstoffen en het centrale systeem;

Fase 3 (2025-2050): overgang van Trias Energetica naar Duo Energetica en volledige duurzaamheid.

Mijlpalen:

 • Wijkevaluatie: technische evaluatie is uitgevoerd. Deze zomer zal worden bekeken of er updates nodig zijn.
 • Intentieovereenkomst: nog niet uitgewerkt. Wel bezig met opstellen convenant voor gemeente Apeldoorn.
 • Transitieplan: een blauwdruk word uitgewerkt (longlist en projectplanning).
 • Uitvoeringsovereenkomst/plan: deze is deels opgesteld (voor een aantal deelprojecten). Bijgestuurd worden waar nodig.
 • Communicatieplan: een communicatiestrategie is geschreven (leidraad voor de aanpak).
 • Oprichting energiecoöperatie: is al geruime tijd geleden opgericht (ECL) en fonds (LEF)
 • Aardgasvrij: naar verwachting zal Loenen uiterlijk in 2050 geheel aardgasvrij zijn.

Kenmerken Loenen als dorp

Loenen is een dorp met een groen, landelijk, uitgestrekt karakter aan de rand van de Veluwe (de Loenermark en het Loenense bos) met ongeveer 3.200 inwoners en 1.300 huishoudens.

De woningen zijn overwegend grondgebonden. Er zijn  agrarische activiteiten, industrie (3) en MKB. Loenen kent een actief verenigingsleven, waaronder toneel, muziek, sport, imkers, vrouwenvereniging, jongerenvereniging en een zwembad.

De Dorpsraad (een vereniging van en voor dorpsbewoners) coördineert sociale en culturele activiteiten. Via de Dorpsraad is het project Loenen Zonnedorp opgezet dat zich richt op leefbaarheid, duurzaamheid, toerisme en ondernemen.

Daarnaast zijn er een katholieke en een protestantse kerk, een centrum voor boeddhisme en een ashram.

Kenmerken van het vastgoed

Het dorp bestaat uit ongeveer 1.300 gebouwen, met grondgebonden huizen, winkels, openbare gebouwen en een klein industriegebied. De bebouwingsdichtheid is relatief laag.

Twee derde van de woningen -appartementen en grondgebonden woningen- is particulier eigendom en één derde huur.

Loenen heeft enkele nieuwbouwprojecten (Hameinde, De Tuin van Loenen, Plan Sulvalda), 21 rijksmonumenten en 13 gemeentelijke monumenten, waaronder boerderijen, een kasteel, een kerk, een villa en kleinere huisjes.

 

 

Loenen Energie Neutraal

Informatie, contact

 • Postadres: Stichting Loenen Energie Neutraal, p/a Voorsterweg 16, 7371 GC Loenen
 • Website: www.loenenenergie.nl
 • Facebook: www.facebook.com/loenenopdeveluwe
 • E-mail: loenen.energie@gmail.com