Cranevelt – Alteveer – Arnhem

De wijk

Deze wijk omvat Alteveer en ‘t Cranevelt (postcodegebied 6815).

Waarom wijk van de toekomst?

Duurzaam Craneveer heeft contacten met bijna alle grote partijen in de wijk. Ze is betrokken bij de ontwikkelingen rondom om een mogelijk warmtenet voor Burgers Zoo en Ziekenhuis Rijnstate waarop onder andere VVE’s kunnen aanhaken.

Een flat wordt binnen enkele jaren gesloopt en gasloos nieuwgebouwd. In 2023 wordt een nieuwe school opgeleverd. Duurzaam Craneveer wil de komende jaren stap voor stap loskomen van het aardgas.

De gemeente Arnhem ondersteunt Duurzaam Craneveer met menskracht en financiën uit het programma Energy Made in Arnhem. Eén van de projecten is onderzoek naar de realisatie van een zonnepark boven de parkeerplaatsen van het Openlucht museum.

Hoe ver is deze wijk al gevorderd?

Duurzaam Craneveer werkt voor en samen met de bewoners. De aanpak richt zich in eerste instantie op bewustwording en energiebesparing.

Duurzaam Craneveer beslist niet voor bewoners maar wil hen ondersteunen met informatie en kennisuitwisseling, zodat ieder op zijn eigen ‘natuurlijke moment’ weet welke keuzes beschikbaar en logisch zijn. Een deel van de bewoners is enthousiast.

Mijlpalen

 • Wijkevaluatie: ja, er is een wijkanalyse gemaakt. In het Transitieplan zal ook een evaluatie gemaakt worden.
 • Intentieovereenkomst: ja, is deels opgesteld. Zal toegevoegd worden aan het transitieplan
 • Transitieplan: data over de wijk word samengevoegd. Integrale benadering wijkverduurzaming.
 • Communicatieplan: nee, is niet opgesteld. Er is wel de juist kennis aanwezig en er is een werkgroep communicatie.
 • Oprichting energiecoöperatie: er is een wijk-coöperatie, opgericht om evt. toekomstige projecten mogelijk te maken en te exploiteren.

Wat is de planning?

 • Opstart Zon-op-NOM project: midden 2020
 • Opstellen Transitieplan: vanaf 2021

Wie zijn er betrokken?

De werkgroep Duurzaam Craneveer bestaat uit 8 betrokken, deskundige en ondernemende bewoners. Naast de kerngroep zijn er verschillende werkgroepen actief op thema’s als vervoer, nul op de meter, duurzaam craneveer Junior. In totaal zijn zo’n 30 inwoners actief betrokken bij het proces, die op dit moment vele honderden inwoners bereiken en informeren.

Bewonersinitiatief Duurzaam Craneveer is aangesloten bij de wijkraad en werkt nauw samen met de gemeente Arnhem. Er zijn contacten met enkele grote omliggende bedrijven (het Nederlands Openlucht Museum, Burgers Zoo en Ziekenhuis Rijnstate, Driegasthuizengroep en Moscowa), woningcorporaties Vivare. Portaal, Volkshuisvesting en De Eenvoud en netbeheerder Liander.

Kenmerken van de wijk

Cranevelt en Alteveer is een wijk in Arnhem-Noord, gebouwd in de jaren dertig van de 20e eeuw. Het is een groene wijk gelegen tussen de parken Sonsbeek en Zypendaal en de Schelmseweg, met aan de overzijde Burgers’ Zoo en het Nederlands Openluchtmuseum.

Het is een bosrijk gebied, de buurt is geliefd als woonomgeving. In de wijk wonen actieve bewoners en er is sociale cohesie. De inkomens zijn hoger dan gemiddeld in Arnhem. In Cranevelt en ‘t Alteveer zijn er 1.575 huishoudens (3.135 inwoners).

Kenmerken van het vastgoed

 • 1.575 huishoudens, 3.135 inwoners
 • 7% vrijstaande huizen, 58% meergezinswoningen, 42% eengezinswoningen
 • Voornamelijk gebouwd in de jaren ‘30 tot en met ‘60
 • 55% huur en 45% particulier eigendom

Kenmerken van de boven- en ondergrondse infra

De aardgasleidingen zijn 8 jaar geleden nieuw aangelegd.

Informatie, contact