Hoogkamp – Arnhem

De wijk

De wijk Hoogkamp in Arnhem.

Waarom wijk van de toekomst?

In het coalitieakkoord van de gemeente Arnhem (2018) is opgenomen dat de gemeente initiatieven steunt op het gebied van verduurzamen of aardgasvrij maken van de wijk.

Arnhem wil in wijken starten met het aardgasvrij krijgen van de wijk, samen met bewoners. De gemeente Arnhem ondersteunt de acties en plannen van Hoogkamp Energie.

Hoe ver is deze wijk al gevorderd?

Er is door de gemeente onderzocht welke warmteopties er zijn voor Hoogkamp. Daar kwamen twee opties uit: een hybride oplossing met biogas en stadswarmte via de AVR. Hoogkamp Energie heeft daar de wijkwarmtepomp als derde optie aan toegevoegd.

Technisch gezien kan de wijk in vijf jaar vrij van het aardgas zijn. De urgentie van een collectieve aanpak leeft nog niet zo bij de bewoners. Het vraagt daarom de nodige inspanningen om alle bewoners mee te nemen in het proces.

Informeren en bewustmaken

Het initiatief zit nu in de fase van informeren en bewustmaken. Individuele bewoners ondernemen steeds meer acties op het gebied van duurzaamheid (isolatie, zonnepanelen).

Bezoekers van bewonersavonden (tot nu toe een kleine 200 unieke adressen) reageren vrijwel unaniem positief op de activiteiten van Hoogkamp Energie en het onderzoek naar een eigen scenario voor de wijk.

Belangrijk is dat bewoners inzicht krijgen in het tijdspad en kunnen kiezen uit meerdere scenario’s. Om de betrokkenheid en het gevoel van eigenaarschap te bewerkstelligen wil Hoogkamp Energie een energiecoöperatie oprichten.

Wie zijn er betrokken?

Hoogkamp Energie, Gemeente Arnhem, Netbeheerder Alliander, Geldersch Landschap en Kastelen.

Mijlpalen:

  • Intentieovereenkomst: nog niet beschikbaar en nog geen mijlpaal gepland.
  • Transitieplan: nog niet beschikbaar en nog geen mijlpaal gepland.
  • Aardgasvrij: nog niet benoemd wanneer de wijk geheel aardgasvrij zou moeten zijn.

Wat is de planning?

  • Intentieovereenkomst opstellen: midden 2020
  • Scenario’s warmtesysteem voorleggen: begin 2021
  • Transitieplan opstellen: eind 2020

Kenmerken van de wijk

De Hoogkamp is een wijk in het noordwesten van Arnhem. De wijk wordt begrensd door de straten Schelmseweg, Amsterdamseweg, Jacob Marislaan, Van Ostadestraat en Zypendaalseweg.

De Hoogkamp is een typische rustige, ruim opgezette jarendertigwijk met luxe huizen.

De wijk heeft twee basisscholen: Het Palet voor speciaal onderwijs en ‘t Panorama.

In de afgelopen jaren zijn er veel winkels gesloten in deze wijk. Er zijn er echter nog een aantal open, waaronder een kapsalon, een bakker en een pizzeria.

Verjonging van de wijk

De Hoogkamp is een wijk die zich na een periode van vergrijzing aan het verjongen is. Oudere bewoners verhuizen naar appartementen, zorgcomplexen of komen te overlijden. Veelal zijn het jonge gezinnen die de woningen daarna kopen. Met als gevolg dat de nieuwe bewoners de woning en tuin flink opknappen of zelfs grondig renoveren.

In de wijk wonen 3.725 huishoudens, veel tweeverdieners met hogere opleidingen en een goed inkomen. In de wijk zijn ook een aantal boven- en benedenwoningen en flats waar mensen met lagere en middeninkomens wonen. De betrokkenheid met elkaar beperkt zich over het algemeen tot buren en straatgenoten. De wijkvereniging en de tennisvereniging in de wijk vormen een goede basis voor onderlinge cohesie. De goede opkomst op bewonersavonden van Hoogkamp Energie laat zien dat er veel interesse is in de energietransitie.

Arnhem Hoogkamp

Kenmerken van het vastgoed

Burgemeesterswijk Hoogkamp is een wijk  met een totale oppervlakte van 349 hectare, waarvan 345 land en 4 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.791 adressen per km2. Meest jaren ’30 woningen uit de vorige eeuw zijn voorzien van een kleine spouw en kruipruimte en veelal na-geïsoleerd en verbouwd. Veel woningen zijn particulier eigendom (89%).

Woningen verbruiken 1.850 m3 gas per jaar en 3.450 kWh aan elektriciteit (Bron: Buurtscan van Nibag).

Kenmerken van de boven- en ondergrondse infra

Het aardgasnet is in 2008 vernieuwd.

Informatie, contact