Lombok Heijenoord Klingelbeek – Arnhem

De wijk

De buurten Lombok, Heijenoord en Klingelbeek behoren tot Arnhem West.

Waarom Wijk van de Toekomst?

In 2015 is het wijkinitiatief GroenWest opgericht, een platform voor verduurzaming van het gehele stadsdeel. GroenWest richt zich op energie, water, afval en voedsel.

In 2016 werd GroenWest actief binnen het Gelders Energieakkoord en sloot zich 2017 aan bij Wijk van de Toekomst omdat veel wijkbewoners het ondersteunen. Het kernteam van GroenWest bestaat uit 9 mensen.

Bij GroenWest staat de wijkbrede aanpak voorop. Zij organiseert projecten waar iedere bewoner gemakkelijk aan kan meedoen. Collectief zonnepanelen inkopen. Groene daken. Het buurthuis verduurzamen.

Het aardgasvrij worden van de wijk is ook een focus. Zo is GroenWest nu bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden om huizen aan te sluiten op het Ecovat dat in Het Dorp wordt gebouwd.

Hoe ver is deze wijk al gevorderd?

GroenWest is in 2016 gestart. Ze heeft verschillende onderzoeken uitgevoerd om na te gaan hoe vooroorlogse of monumentale panden Nul op de Meter, aardgasvrij of NOM-ready kunnen worden gemaakt.

Mijlpalen:

 • Intentieovereenkomst: nog niet beschikbaar en nog geen mijlpaal gepland.
 • Transitieplan: nog niet beschikbaar en nog geen mijlpaal gepland.
 • Aardgasvrij: gezien de goede staat van aardgasleiding en riolering is het te verwachten dat de wijk pas over geruime tijd geheel aardgasvrij zal zijn. De initiatiefnemers hebben de ambitie om de wijk in 2035 aardgasvrij te hebben en in 2050 energieneutraal. Dat gaat gefaseerd.

Wie zijn er betrokken?

 • GroenWest is een buurtinitiatief dat sinds 2015 in Arnhem West actief is en zich richt op duurzaamheid in brede zin.
 • Gemeente Arnhem.
 • Rijn en IJssel Energiecoöperatie (REIJE).
 • Consortium Transitie Arnhem West (i.o) is een samenwerking van gemeente, provincie, coöperaties en uitvoerende partijen die Arnhem West willen aanpakken. De transitie van Arnhem West tot energieneutrale wijk is namelijk een langdurige inspanning die de bewoners niet alleen kunnen leveren.
 • Woningcorporatie Volkshuisvesting.
 • Energieloket Midden Gelderland.

Kenmerken van de wijk

Arnhem West is een oude stadswijk met circa 5.400 bewoners. De leeftijd van 60% van de bewoners is 20 tot 60 jaar. De sociale cohesie is bovengemiddeld. Het gemiddelde inkomen bedraagt € 37.000, met 13% lage inkomens.

Quote van Vincent van Bruggen:

“Het energieneutraal maken van deze vooroorlogse woningen moet organisch van de grond komen. Het trekken van zo’n initiatief moet van mensen uit de wijk komen. Renovatie zal niet van woningen in een rij komen, maar individueel, als mensen hier kans toe zien. Dus geen enkele druk uitoefenen om de transitie te forceren.”

Mijlpalen:

 • Intentieovereenkomst: nog niet beschikbaar en nog geen mijlpaal gepland.
 • Transitieplan: nog niet beschikbaar en nog geen mijlpaal gepland.
 • Aardgasvrij: gezien de goede staat van aardgasleiding en riolering is het te verwachten dat de wijk pas over geruime tijd geheel aardgasvrij zal zijn. De initiatiefnemers hebben de ambitie om de wijk in 2035 aardgasvrij te hebben en in 2050 energieneutraal. Dat gaat gefaseerd.

Wat is de planning?

 • Oriëntatiefase afgerond: eind 2020
 • Opstellen transitieplan: midden 2021
 • Groenwest energieneutraal: vanaf 2030 (schatting)

Kenmerken van het vastgoed

 • 2.870 woningen, waarvan 58% particulier eigendom, 23% woningcorporaties en 17% commerciële verhuur
 • Woningen zijn grotendeels gebouwd vóór 1945
 • In Lombok zijn veel monumenten
 • Het energielabel varieert van E tot en met F

Informatie, contact

Kenmerken van de boven- en ondergrondse infra

Het aardgasnet en de riolering zijn recent vernieuwd.