Spijkerkwartier – Arnhem

De wijk

Deze wijk bestaat uit de Spijkerbuurt, de Hommelstraat/Spoorhoek en het Boulevardkwartier.

Waarom Wijk van de Toekomst?

Spijkerenergie is actief sinds 2013. In het Spijkerkwartier is vergroening verkend door Spijkerenergie, waarbij verschillende opties zijn onderzocht.

Er is voor gekozen om te starten met drie kleinere kansrijke projecten, waarbij de belanghebbenden zijn betrokken. Het gaat om:

 • meten achter de meter
 • energiescans
 • blauwe economie

Naast informatiebijeenkomsten zijn een led-koffer en warmtescans beschikbaar en is het project Energiebox uitgevoerd.

Hoe ver is deze wijk al gevorderd?

Het is nog zoeken voor de initiatiefnemers om een doorstart te maken. Er zijn al veel initiatieven op allerlei gebied geweest. Lastig om het enthousiasme erin te houden. Betrokkenheid van de gemeente is er en er worden gesprekken gevoerd over doel en inzet van de gemeente. Begin 2018 is een extra procesbegeleider aangetrokken om nieuwe wegen te verkennen. Momenteel ligt de focus op energiebesparing en relatief kleine verbeteringen.

Mijlpalen:

 • Intentieovereenkomst: nog niet beschikbaar en nog geen mijlpaal gepland.
 • Transitieplan: nog niet beschikbaar en nog geen mijlpaal gepland.
 • Aardgasvrij: gezien de goede staat van aardgasleiding en riolering is het te verwachten dat de wijk pas over geruime tijd geheel aardgasvrij zal zijn.

Wie zijn er betrokken?

Spijkerenergie is een platform van en voor bewoners in het Spijkerkwartier en heeft het initiatief genomen om het Spijkerkwartier aardgasvrij te maken. Verder zijn Groengroep Spijkerkwartier, werkgroep Spoorhoek, Kunst in Kwartier, verkeerswerkgroep, Stichting Thialf, Spijkerbroek, werkgroep Sterrenkringplein, Ondernemersvereniging Steenstraat, Stads Lab Arnhem, Spijkerkwarts, Kledingbeurs, Eten in de Lommerd, Biologische markt, wg bloembakkenactie, Repair cafe, SpijkerQuiz, Kinderdisco Spijkerkwartier, Werkgroep openbare ruimte, werkgroep verkeer, Alliander, de gemeente Arnhem en woningcorporaties Volkshuisvesting, Mooiland, Portaal en Omnia betrokken.

Kenmerken van de wijk

Het Spijkerkwartier is een oude wijk in Arnhem met veel monumentale gebouwen.

 • 6.300 inwoners, 4.800 huishoudens.
 • Bewoners zijn zeer divers, een kwart niet Nederlands, veel eenpersoonshuishoudens, 80% tussen 18 en 34 jaar, hoge verhuisfrequentie.
 • Een deel van de bewoners staat kritisch tegenover initiatieven (graven kost bomen, wie betaalt mijn inductie-kookset?).
 • Blauwe wijkeconomie biedt wijkbewoners kansen om in actie te komen.
 • De gemeente heeft wijkbudgetten in beheer gegeven van wijkteams.

Kenmerken van het vastgoed

 • 3.200 woningen, waarvan veel particulier eigendom en ongeveer 750 woningen in bezit van woningcorporaties en 1.400 commerciële verhuur.
 • Het merendeel is meergezinswoning.
 • Deels beeldbepalende bebouwing (rijksbeschermd stadsgezicht).
 • Veel winkels, cafés, restaurants.

Kenmerken van de boven- en ondergrondse infra

 • Aardgasnet is recent vernieuwd.
 • Haalbaarheid aansluiting op warmtenet is onderzocht met behulp van HEAT (Alliander). Conclusie is dat een groot warmtenet momenteel niet haalbaar is, maar dat verder onderzoek naar een kleinschalig warmtenet gerechtvaardigd is.
 • Rioolvervanging is onderdeel van Buiten Gewoon Beter; deels aan vervanging toe.

Informatie, contact