Spijkerkwartier – Arnhem

De wijk

Deze wijk bestaat uit de Spijkerbuurt, de Hommelstraat/Spoorhoek en het Boulevardkwartier.

Waarom Wijk van de Toekomst?

Spijkerenergie is actief sinds 2013. Doel is een duurzaam energiesysteem te realiseren. Binnen de huidige energietransitie gaat het om een betaalbaar aardgasloos Spijkerkwartier met de focus op de warmtevoorziening. Dit past binnen het streven van Spijkerkwartier als Blauwe Wijk Economie.

Hoe ver is deze wijk al gevorderd?

Activiteiten en projecten zijn gericht op het vergroten van kennis en bewustwording van de bewoners. Onder andere door:

 • Het organiseren van informatiebijeenkomsten (over energiebesparing, isolatie, energiescans, zonnepanelen);
 • Huiseigenaren, die hun huis hebben verduurzaamd of een energiescan hebben laten uitvoeren, delen hun kennis en ervaringen;
 • Door “appeltaartgesprekken” vergelijken buren hun energieverbruik met elkaar en delen kennis over energiebesparing;
 • Uitvoeren van energie- en warmtescans;
 • Een koffer is beschikbaar voor bewoners om thuis LED-lampen uit te testen;
 • Realisatie van collectieve zonnedaken.
 • Analyse van de wijk en typering van de woningen om effectiever wooneigenaren te kunnen benaderen.
 • Gezien de goede staat van aardgasleiding is het te verwachten dat de wijk pas over geruime tijd geheel aardgasvrij zal zijn.

Wie zijn er betrokken?

Spijkerenergie is een platform van en voor bewoners in het Spijkerkwartier en wil als buurt, samen met de gemeente en andere overheden, een duurzame wijk realiseren.

Verder zijn Groengroep Spijkerkwartier, werkgroep Spoorhoek, verkeerswerkgroep, Stichting Thialf, Spijkerbroek, werkgroep Sterrenkringplein, Ondernemersvereniging Steenstraat, Stads Lab Arnhem, Spijkerkwarts, Kledingbeurs, Eten in de Lommerd, Biologische markt, wg bloembakkenactie, Repair cafe, SpijkerQuiz, Kinderdisco Spijkerkwartier, Werkgroep openbare ruimte, werkgroep verkeer, Alliander, de gemeente Arnhem en woningcorporaties Volkshuisvesting, Mooiland, Portaal en Omnia betrokken.

Kenmerken van de wijk

Het Spijkerkwartier is een oude wijk in Arnhem met veel monumentale gebouwen.

 • 6.300 inwoners, 4.800 huishoudens.
 • Bewoners zijn zeer divers, een kwart niet Nederlands, veel eenpersoonshuishoudens, 80% tussen 18 en 34 jaar, hoge verhuisfrequentie.
 • Een deel van de bewoners staat kritisch tegenover initiatieven (graven kost bomen, wie betaalt mijn inductie-kookset?).
 • Blauwe wijkeconomie biedt wijkbewoners kansen om in actie te komen.
 • De gemeente heeft wijkbudgetten in beheer gegeven van wijkteams.

Kenmerken van het vastgoed

 • 3.200 woningen, waarvan veel particulier eigendom en ongeveer 750 woningen in bezit van woningcorporaties en 1.400 commerciële verhuur.
 • Het merendeel is meergezinswoning.
 • Deels beeldbepalende bebouwing (rijksbeschermd stadsgezicht).
 • Veel winkels, cafés, restaurants.

Kenmerken van de boven- en ondergrondse infra

 • Het aardgasnet is recent vernieuwd.
 • Haalbaarheid aansluiting op warmtenet is onderzocht met behulp van HEAT (Alliander). Conclusie is dat een groot warmtenet momenteel niet haalbaar is, maar dat verder onderzoek naar een kleinschalig warmtenet gerechtvaardigd is.
 • Rioolvervanging is onderdeel van Buiten Gewoon Beter; deels aan vervanging toe.

Informatie, contact