West – Ermelo

De wijk

Deze wijk bestaat uit 479 woningen aan de Arendlaan, Duifstraat, Eksterstraat, Gruttopad, Kievitstraat, Leeuwerikstaat, Lijsterlaan en de Spechtstraat (postcode 3853).

Waarom Wijk van de Toekomst?

In het najaar van 2017 heeft Alliander een buurtanalyse in de gemeente Ermelo uitgevoerd om een mogelijke volgorde voor de warmtetransitie in de gemeente Ermelo te onderzoeken. Hierbij is gekeken naar de technische staat van de netten, de samenstelling van de wijk (type woningen, de energielabels) en de alternatieve warmtebronnen.  Wijk West bleek een geschikte buurt om te starten.

Pilot in de wijk West midden

Samen met Uwoon en de wijkregisseur heeft de gemeente besloten om een pilot te beginnen in wijk West midden. De netten in deze wijk zijn nagenoeg afgeschreven, deze buurt heeft een goede verdeling van koop- en huurwoningen, er is veel gestandaardiseerde bouw en is tijdens een eerder project bleek dat een groot deel van de bewoners enthousiast is om duurzamer te leven. Daarnaast is Uwoon hier al gestart met planmatig onderhoud aan haar woningen waardoor deze gereed zijn voor een alternatieve warmtebron.

Hoe ver is deze wijk al gevorderd?

Alliander heeft in Ermelo een buurtanalyse uitgevoerd om te bepalen met welke wijk de warmtetransitie het eerst gestart kan worden. De gemeente heeft wijk West-midden hiervoor geselecteerd. Inmiddels hebben de gemeente en Uwoon in het tweede kwartaal 2018 enkele informatiebijeenkomsten georganiseerd.

In de tweede helft van 2018 zijn verschillende werkgroepen gestart (duurzame alternatieven, financiering, andere opgaven in de wijk, zoals klimaatadaptatie en groen). De gemeente betrekt hierbij een aantal bewoners die als ambassadeurs van de buurt kunnen optreden.

Doel van deze werkgroepen is om samen met bewoners en stakeholders een wijkwarmteplan te formuleren.

UWOON heeft een groot deel van haar woningen in de wijk energetisch verbeterd naar label A. Daarnaast heeft UWOON twee proefwoningen in de wijk om ervaringen op te doen met twee verschillende alternatieve technieken.
Vanaf mei 2020 is de subsidieregeling Wijk van de Toekomst van kracht. Hiermee kunnen particuliere eigenaren subsidie krijgen voor isolatie- en installatiemaatregelen.

Mijlpalen:

 • Wijkevaluatie: is uitgevoerd
 • Intentieovereenkomst: er is een overeenkomst/samenwerkingsverband gesloten met de gemeente en Uwoon.
 • Transitieplan: er is een transitievisie opgesteld. Deze staat in de subsidieaanvraag.
 • Uitvoeringsovereenkomst: er is een subsidiebeschikking afgegeven aan UWOON, met afspraken over de uitvoer.
 • Communicatieplan: is opgesteld. Maar vnl. werkt men vanuit ervaring en met een communicatie-handleiding.

Wat is de planning?

Midden en eind 2020 gaat de gemeente, samen met UWOON, Liander en de bewonerswerkgroep, in deze wijk starten met het onderzoek naar de mogelijke alternatieve technieken. De conclusies uit dit onderzoek komen uiteindelijk terug in het wijkuitvoeringsplan.

 • Isolatiefase: 2020-2025
 • Installatiefase: 2020-2026
 • Aardgasvrij: vanaf 2027

Wie zijn er betrokken?

 • Wijkvereniging wijk West met verschillende werkgroepen
 • Huurdersvereniging De Groene Draad
 • Woningcorporatie Uwoon
 • Gemeente Ermelo
 • Netbeheerder Alliander
  Energiecorporatie Veluwe-Energie

Kenmerken van de boven- en ondergrondse infra

In de wijk zijn geen plannen om de riolering en/of waterleiding te vervangen omdat deze nog voldoen aan de eisen. De gasleidingen zijn grotendeels financieel afgeschreven. Technisch gezien voldoen ze nog aan de eisen.

De wijk Ermelo-West vormt het decor van een ontmoeting tussen wijkbewoner Alex en programmaregisseur Gebouwde omgeving Rien Ramerman. Deze wijk is één van de Wijken van de Toekomst. Het oogmerk is om het komende decennium met de hulp van provinciale proeftuin-subsidie van het aardgas af te geraken. De video gaat over het gesprek over een wijk ‘in transitie’.

Samen naar een duurzamer Ermelo

In Ermelo vinden we een duurzame leefomgeving belangrijk. Voor de inwoners en ondernemers van vandaag én voor de inwoners en ondernemers van morgen.

Daarom werkt de gemeente stap voor stap naar energieneutraliteit in 2030 en klimaatneutraliteit in 2035. Een ambitie die de gemeente samen met Ermelose inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties wil waarmaken. Naast aan de warmtetransitie wordt onder andere gewerkt aan verduurzaming van het bedrijfsleven en grootschalige opwek van duurzame energie.

Kenmerken van het vastgoed

De huizen zijn in de jaren zeventig gebouwd (1972-1974) en hebben een indicatief energielabel C. Ongeveer de een derdehelft van alle woningen in de wijk is in bezit van woningcorporatie Uwoon (324 van de 479 woningen). De overige woningen zijn in bezit van particulieren. Daarnaast bevindt zich in de wijk een utiliteitsgebouw (Koningin Julianaschool).

Het gemiddeld particuliere gasverbruik ligt tussen de 50 en 90 GJ. UWOON heeft een groot deel van haar woningen de laatste jaren energetisch verbeterd naar label A.

Kenmerken van de wijk

In wijk West is 19% van de inwoners jonger dan 15 jaar. 69% zit in de leeftijdsgroep van 15 tot 65 jaar en 13% is 65 jaar of ouder.
De wijk bestaat voor 28% uit eenpersoonshuishoudens, 29 % uit huishoudens zonder kinderen 42% uit huishoudens met kinderen. De meeste huishouden in de wijk hebben een gemiddeld inkomen. 8% heeft een laag inkomen en 22% heeft een hoog inkomen (bron: CBS).

In de wijk is een actieve wijkvereniging. De gemeente betrekt deze bij de plannen om deze wijk aardgasvrij te maken. De energiecorporatie Veluwe-Energie heeft een project op de Julianaschool waar bewoners kunnen participeren door zonneaandelen aan te schaffen.

Informatie, contact