Heveadorp – Renkum

De wijk

Deze wijk omvat woonkern Heveadorp (postcodegebied 6869)

Waarom wijk van de toekomst?

In Heveadorp hebben de enthousiaste bewoners van het Hevea Initiatief en de gemeente de handen ineen geslagen en het initiatief genomen om met dit dorp te beginnen met de verkenning van een aardgasvrije woonomgevingVooral vanwege de sterke sociale samenhang en de behapbare schaal, zien zij samen goede kansen om van Heveadorp een Wijk van de Toekomst te makenEn dat zien ook woningcorporatie Vivare, netbeheerder Liander en provincie Gelderland. 

Hoe ver is deze wijk al gevorderd?

Heveadorp is op dit moment in de oriëntatiefase. Het doel is om voorkeursvarianten (strategieën of scenario’s) te bepalen, die nodig zijn voor een aardgasvrije wijk. Hiervoor zijn beoordelingscriteria nodig. De voorkeursvarianten zullen later verder geanalyseerd en uitgewerkt worden.

Mijlpalen

  • Wijkevaluatie: er is een schets gemaakt (opzet van evaluatie). Moet nog uitgewerkt worden
  • Intentieovereenkomst: nog niet getekend. Planning eind Fase 2
  • Transitieplan: is men bezig met opstellen. Uitgevoerd door Ecorys/APPM. Dit zal worden samengevoegd met business case.
  • Communicatieplan: er is een communicatiestrategie opgesteld (naar bewoners en betrokkenen toe)

Wat is de planning?

  • Opstellen transitieplan: verwacht eind 2021
  • Wijkevaluatie en scenario’s opstellen: verwacht eind 2020
  • Intentieovereenkomst: verwacht midden/eind 2020

Wie zijn er betrokken?

Bewoners(initiatief) Hevea Initiatief, Bewonersvereniging Heveadorp “‘t Heveaantje”, Ondernemers(vereniging), Woningcorporatie Vivare, Gemeente Renkum en Netbeheerder Alliander

Kenmerken Heveadorp als wijk

Heveadorp is een kleine en hechte gemeenschap. Er is een actieve bewonersvereniging: ’t Heveaantje. Hevea Initiatief staat hier los van. Het is een “woondorp” er zijn vrijwel geen andere functies aanwezig. Er zijn wel veel ondernemingen aan huis. Het gemiddeld inkomen is met €72.600 aanzienlijk hoger dan gemiddelde van gemeente (€60.500). Leeftijdsgroep 45-65 veruit de grootste (47%), 65 jaar en ouder ook een grote groep (26%)

Kenmerken van het vastgoed

28% van de woningen is huur (waarvan 4% vrije sector), 97% eengezinswoningen. 58% van de woningen is uit periode 1970 – 1990

Kenmerken van de boven- en ondergrondse infra

Het overgrote deel van gasnet (81%) is van tussen 1985 en 2005. Het gasnet is gemiddeld oud en ca. voor 68% economisch afgeschreven. Riolering is relatief nieuw. Vervanging op korte termijn is niet nodig. Wel biedt aanpak van gasnet kansen voor de riolering in de vorm van afkoppelen en gescheiden stelsel.

Inwoner Wim Schoonderbeek

 ‘Wijk van de Toekomst biedt ons de kans om te kijken of we van het gas af kunnen, wat het beste alternatief is en wat de kosten daarvan zijn. We staan nu, na de nodige voorbereidingen, in de startblokken om de boel echt goed op te gaan zetten. De gemeente trekt de zaak, Liander schuift aan en woningcorporatie Vivare doet goed mee.
Vanuit het dorp zijn we heel enthousiast. We letten op de technische kant, maar ook bijvoorbeeld hoe we iedereen meekrijgen”

“In het projectteam zitten mensen die de nodige ervaring hebben. We gaan op zoek naar oplossingen voor één individuele woning, maar ook naar een gezamenlijke oplossing voor het hele dorp. De uitdaging wordt om oplossingen te vinden, die voor alle bewoners acceptabel zijn. Daarom zal er veelvuldig contact zijn met onze dorpsbewoners. Dat gaat deels via onze website, maar zeker ook oog in oog in het overleg met de bewonersklankbordgroep en met de individuele bewoners in voorlichtingsbijeenkomsten en via enquêtes.”

.

Kenmerken, contact