Benedenbuurt – Wageningen

De wijk

De wijk Wageningen Benedenbuurt bestaat uit 470 woningen aan de Diedenweg, de Geertjesweg, de Postjesweg en de Lawickse Allee.

Waarom wijk van de toekomst?

In de Benedenbuurt is uit het Klimaatstraatfeest (2016) een bewonersinitiatief voortgekomen, dat aan de slag wil met het aardgasvrij maken van de wijk. Er ontstonden extra kansen om de wijk aardgasvrij te maken omdat de riolering dringend aan vervanging toe is en dan tegelijkertijd de gasleidingen vernieuwd zouden moeten worden.

Kleinschalig warmtenet

De Benedenbuurt zet in op een kleinschalig warmtenet. Omdat de vervanging van de riolering en het gasnet niet kan wachten, is gekozen voor een tussenoplossing. Op korte termijn kiest de Benedenbuurt voor een hoog-temperatuur warmtenet. Dit zal gevoed worden door industriële warmtepompen, in combinatie met een warmte-koude opslagsysteem. Na aanleg van het warmtenet gaat de Benedenbuurt de warmtevraag van de woningen verminderen door ze te isoleren. Hier is een periode van 15 jaar voor uitgetrokken. Als dat klaar is kan de Benedenbuurt overstappen op een duurzame, laagtempertuur warmtebron.

Wageningen Benedenbuurt

Hoe ver is deze wijk al gevorderd?

Het initiatief is gestart in 2016. Afgelopen jaren zijn veel informatiebijeenkomsten georganiseerd en is onderzoek uitgezet om te bepalen welke mogelijkheden voor de Benedenbuurt optimaal zijn. In 2018 is een versnelling ingezet in verband met de extra kansen omdat de Benedenbuurt meedoet met de Proeftuin Aardgasvrije Wijken van BZK. Inmiddels is een energiecoöperatie opgericht, die de collectieve warmtevoorziening gaat exploiteren.

Mijlpalen:

  • Intentieovereenkomst: in 2018 hebben de Coöperatie Benedenbuurt, de gemeente en de Woningstichting een intentieovereenkomst gesloten: ‘Benedenbuurt coöperatief naar Duurzame Warmte’.
  • Transitieplan: dit is grotendeels uitgewerkt met scenario’s en een programma van eisen voor het hoogtemperatuur warmtenet. In 2020 wordt gestart met het aanleggen van de collectieve warmtevoorziening. In de periode 2020-2023 zullen de woningen van het aardgas worden afgekoppeld. In de periode 2017-2030 zullen de woningen worden geïsoleerd, zodat vanaf 2030 ingezet kan worden op een duurzame, laagtemperatuur warmtebron.
  • Aardgasvrij: de Benedenbuurt zal in 2023 geheel aardgasvrij zijn.

Kenmerken van het vastgoed

De wijk bestaat uit circa 470 woningen, gebouwd in de jaren ’50. Een vijfde is gestapelde bouw en de rest grondgebonden huizen, meestal twee-onder-een kap. Een derde van de woningen is huur en twee derde particulier eigendom.

Kenmerken van de boven- en ondergrondse infra

De riolering en aardgasleidingen zijn dringend aan vervanging toe. Deze vervangingsopgave biedt extra kansen om alternatieve oplossingen voor de warmtevoorziening toe te passen.

“Het is een belangrijke stap in onze ambitie naar een toekomst zonder aardgas. De transitie naar een duurzame energievoorziening leidt tot grote veranderingen. Daarom is het essentieel dat we deze opgave samen en met de buurt doen. Door een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen werken we aan een betaalbaar en duurzaam verwarmd Wageningen” (Wethouder Anne Janssen).

Informatie, contact