Nude -Wageningen

De wijk

De Nude is een driehoekvormige wijk aan de zuid-west rand van Wageningen. De schuine zijde van de driehoek wordt gevormd door een strook met gestapelde ‘stempelbouw’ uit 1965. Het project wijk van de toekomst beperkt zich, in eerste instantie, tot deze strook.

Waarom wijk van de toekomst?

Voor de Nude staan de komende jaren een flink aantal werkzaamheden op het programma. De Woningstichting gaat groot onderhoud plegen. Het groen, de afvalinzameling, de riolering en het oude gasnet zijn aan vervanging toe. Daarom ontstond bij een aantal partijen, de gemeente, de Woningstichting, een beheerder van Vereniging van Eigenaren, Solidez en netbeheerder Liander de behoefte om de plannen en agenda’s over elkaar te leggen en te gaan verbinden met wensen en dromen van bewoners en ondernemers van de Nude.

Hoe ver is deze wijk al gevorderd?

De woningen in de wijk zijn toe aan groot onderhoud. De betrokken partijen onderzoeken hoe zij de warmtevraag kunnen beperken en hoe zij de aardgasgestookte cv kunnen vervangen door een duurzame warmtevoorziening. Zij denken hierbij aan een duurzaam warmtenet of All Electric.

De vraag is hoe je als Vereniging Van Eigenaren de verduurzaming van je appartementengebouw aanpakt. De VvE ‘Nolensstraat 2-40’ werkt aan een plan om de woningen en de collectieve ruimte te verduurzamen tot Nul op de meter. De gedachten gaan uit naar een warmtenet. Nude is één van de pilotprojecten die is gestart vanuit de Stroomversnelling.

‘Nude is een wijk waarin alle belanghebbenden in een gezamenlijk proces voorsorteren op de kansen en uitdagingen die een wijk de komende 25 jaar op zich af ziet komen op het gebied van wonen, werken en samenleven.’

Mijlpalen:

  • Intentieovereenkomst: nog niet beschikbaar en nog geen mijlpaal gepland.
  • Transitieplan: nog niet beschikbaar en nog geen mijlpaal gepland.
  • Aardgasvrij: de Nude wil in 2030 energieneutraal en aardgasvrij zijn.

Wie zijn er betrokken?

Bewoners, gemeente Wageningen, de Woningstichting, Bewonerscommissie Kleurrijk Nude, Solidez, Bakker VVE-beheer, Idealis, ondernemers, Alliander, OBS de Wereld en de WUR.

De gemeente Wageningen heeft de Green Deal Aardgasloze wijken getekend.

Wageningen Nude

Kenmerken van de wijk

De Nude is een driehoekvormige wijk aan de zuidwest rand van Wageningen. De schuine zijde van de driehoek wordt gevormd door een strook met gestapelde ‘stempelbouw’ uit 1965. Het project wijk van de toekomst beperkt zich, in eerste instantie, tot deze strook.

In de wijk wonen veel alleenstaanden (waarschijnlijk studenten; 78%). Het is geen achterstandswijk. Enerzijds is er veel doorloop in de wijk, anderzijds zijn er mensen die er al 30 jaar wonen.

Kenmerken van het vastgoed

  • 1.000 woningen in verschillende flatgebouwen.
  • Huurwoningen van de Woningstichting (1/3), huurwoningen van een particulier eigenaar (1/3 met 80% sociale huur) en particuliere woningen in VVE (1/3).
  • Wederopbouwwijk, galerijflats in 4 lagen, gebouwd begin jaren 60, stempelarchitectuur.
  • Verder zijn er winkels, horeca, een woon- en zorgcentrum, een verpleeghuis (Welzijnsorganisatie Solidez), een buurthuis *Huis van de Wijk) en een openbare basisschool.

De woningen zijn toe aan groot onderhoud. Dit biedt extra kansen voor het aardgasvrij maken van de wijk.

Kenmerken van de boven- en ondergrondse infra

Het aardgasnet is ongeveer 30 jaar oud en over enkele jaren aan vervanging toe. Ook de riolering moet vervangen worden en is de afvalinzameling verouderd. Het groen eigenlijk ook. In Nude vragen de partijen zich af of het niet verstandiger is om deze werkzaamheden te combineren en in plaats van een nieuw aardgasnet, te kiezen voor een duurzame warmtevoorziening.

Metrokaart Nude

Informatie, contact