Angerlo – Zevenaar

Het dorp

De postcodes zijn  nog niet exact te geven. Het buitengebied valt (voorlopig) niet onder het projectgebied. Er liggen echter ook een paar panden relatief dicht bij het dorp, dus mogelijk worden

Waarom wijk van de toekomst?

Zevenaar wil in 2040 aardgasvrij en energieneutraal zijn. In het Warmte Transitieplan is Angerlo als eerste aangewezen om een proces te starten om van het gas af te gaan. Dit is voornamelijk ingegeven door de beoogde vervanging van de riolering.

Wie zijn er betrokken?

Gemeente Zevenaar, bewoners, Liander en Woningcorporatie Plavei zijn betrokken.

Hoe ver is dit dorp al gevorderd?

Angerlo staat als eerste op de planning omdat de riolering in het dorp toe is aan vervanging: een praktisch en financieel interessant moment om naar een nieuwe warmtevoorziening te kijken. Voor het proces naar een aardgasvrij Angerlo wordt gebruik gemaakt van de aanpak ‘Wijk van de Toekomst’ van de provincie Gelderland.

Sinds maart 2019 zijn deze inwoners van Angerlo samen met de gemeente, woningcorporatie Plavei en netbeheerder Alliander als Regiegroep aan de slag gegaan met het vraagstuk hoe Angerlo van het gas af kan.

Dit is de huidige stand van zaken (midden 2020):

 • Onlangs is een eerste samenvatting van mogelijke en beschikbare technieken inclusief een globale kostenraming afgerond. Er wordt de komende periode contact gelegd met diverse bedrijven (o.a. op het gebied van warmtenet, blokverwarming en warmtepompen) om mee te kijken met de samenvatting en deze meer te concretiseren;
 • De eerste stappen naar het oprichten van een energiecoöperatie van, voor en door Angerlo zijn gezet. Ook zijn de eerste twee projecten voor de coöperatie geselecteerd; een postcoderoos zonnedak en het collectief inkopen van energie;
 • Een onderzoek naar financiële bronnen, zoals subsidies, leningen, etc. wordt binnenkort afgerond;
 • De gemeente Zevenaar en de regiegroep werken dit jaar samen om een grootschalige inkoopactie voor isolatiemaatregelen en zonnepanelen te organiseren. De actie is gericht op huiseigenaren. We hopen na de zomerperiode met de uitrol te beginnen.
 • De eerste stappen naar het oprichten van een energiecoöperatie van, voor en door Angerlo zijn gezet. Ook zijn de eerste twee projecten voor de coöperatie geselecteerd; een postcoderoos zonnedak en het collectief inkopen van energie.
 • Een onderzoek naar financiële bronnen, zoals subsidies, leningen, etc. wordt binnenkort afgerond.
 • De gemeente Zevenaar en de regiegroep werken dit jaar samen om een grootschalige inkoopactie voor isolatiemaatregelen en zonnepanelen te organiseren. De actie is gericht op huiseigenaren. We hopen na de zomerperiode met de uitrol te beginnen.

Mijlpalen

 • Wijkevaluatie: is deels door de gemeente gedaan (warmtetransitie-visie).
 • Intentieovereenkomst: informele overeenkomst opgesteld. Officiële overeenkomst verwacht 2020.
 • Transitieplan: concept plan wordt eind 2020 verwacht, definitief midden 2021
 • Communicatieplan: is opgesteld.
 • Oprichting energiecoöperatie: bezig met de oprichting

Wat is de planning?

 • Inkoopactie isolatie, zonnepanelen en woningscans: eind 2020, begin 2021
 • Oprichting energiecoöperatie: eind 2020
 • Scenario’s voorleggen: begin 2021
 • Opstellen transitieplan: eind 2020, midden 2021
 • Aardgasvrij: vanaf 2031
 • Energieneutraal: schatting 2040

Kenmerken Angerlo als dorp

Angerlo is een  dorp waar de sociale verbindingen onderling en de verbondenheid met het dorp groot is. Er zijn dan ook diverse organisaties die zich inzetten in Angerlo.

 1. Het dorp Angerlo kent meerdere buurtverenigingen, deze richten zich vooral op recreatieve activiteiten voor hun buurt.
 2. Buurtpreventie Angerlo. Deze groep inwoners richt zich naast buurtpreventie-activiteiten ook op zwerfafvalacties en is o.a. organisator van de jaarlijkse jeugdvakantieweek.
 3. Tevens is er in Angerlo een dorpsraad in oprichting. Streven van deze groep is om begin 2019 formeel de lokale gesprekspartner met de gemeente Zevenaar te zijn.

Ook lokale sportverenigingen en de carnavalsvereniging nemen een belangrijk plek in  de gemeenschap. De halfvasten-optocht is regionaal bekend.

Kenmerken van het vastgoed

In Angerlo staan vooral oudere woningen. In de onderstaande tabel staan ook de gegevens verder omschreven voor heel Angerlo, dus inclusief buitengebied. In het voorgenomen projectgebied bevinden zich 450 woningen.

Kenmerken van boven- en ondergrondse infra

In een heel groot gedeelte van Angerlo wordt de riolering vervangen en daarmee wordt de hele openbare ruimte ook vernieuwd. Er liggen goede meekoppelkansen voor het realiseren van een nieuwe infrastructuur ter vervanging van het aardgas.

Vanuit de netbeheerder is een groot deel van het aardgasnet afgeschreven. Er zijn vooralsnog geen renovatieplannen. Hetzelfde geldt voor waterleidingen. De woningcorporatie heeft als plan om een appartementencomplex aardgasvrij te maken. Daarnaast staat een aantal huurwoningen op de lijst om de komende jaren grootschalig gerenoveerd te worden.

Informatie, contact