Voorsteralleekwartier-Noord
en Berkelpark

Zutphen

De wijk

Deze wijk bestaat uit de buurten Voorsteralleekwartier-Noord en Berkelpark.

Waarom Wijk van de Toekomst?

De gemeente Zutphen onderschrijft de landelijke ambities om aardgasvrij te worden en wil in 2030 energieneutraal zijn. Daarom nam de gemeente het initiatief voor het project ‘Wijk van de Toekomst’, met een uitvoeringsprogramma. De focus ligt op een wijk- en buurtgerichte aanpak, met veel aandacht voor het maatschappelijke proces, om uiteindelijk te komen tot een aardgasvrije bestaande wijk. Ze noemen het ‘Zutphen van de Toekomst’. Zutphen werkt projectmatig in werkgroepen, samen met de bewoners uit het Wijkteam Noordveen, de Bewonerscommissie Berkelpark en individuele bewoners uit Voorsteralleekwartier-Noord en de partners Waterschap Rijn en Ussel, Alliander, Woonbedrijf iederl en ZutphenEnergie.

De gemeente had verschillende redenen om te kiezen voor Voorsterallee-Noord en Berkelpark als eerste Wijk van de Toekomst in Zutphen:

 • Het door Liander beheerde aardgasnet is afgeschreven en er zijn nu al problemen met dit net.
 • De gemeente vernieuwt binnenkort de riolering in de Van Essenstraat, een belangrijke straat in deze wijk.
 • De wijk ligt dicht bij bedrijvenpark De Mars, met restwarmte.
 • Men wil ervaring opdoen met koop- en huurwoningen.
 • De huizen zijn veelal gestandaardiseerde bouw.
 • Er woont een mix van robuuste en kwetsbare inwoners. Ze hebben zich verenigd door de komst van het asielzoekerscentrum aan de Voorsterallee. Er is ook sociale samenhang door buurtpreventie. Door het saamhorigheidsgevoel is binding ontstaan, wat een eerste aanspreekpunt kan zijn voor de gemeente.
 • Veel inwoners van deze wijk zijn al bezig met het verduurzamen van hun woning; ze hebben subsidie gevraagd voor het isoleren van hun huis.
 • Aan de rand van de wijk staan twee basisscholen die een rol kunnen spelen als het gaat om educatie en informatie geven aan kinderen.

Hoe ver is deze wijk al gevorderd?

De gemeente heeft een projectorganisatie opgezet om het proces voor te bereiden en uit te voeren. De wijken Voorsteralleekwartier en Berkelpark is de eerste wijken die aangepakt wordt. Alle wijken in Zutphen moeten uiterlijk in 2050 aardgasvrij zijn, maar liever 15 à 20 jaar eerder.

Mijlpalen:
 • Intentieovereenkomst: getekend door betrokken partijen op 24 augustus 2018.
 • Transitieplan: nog niet beschikbaar;  het projectteam streeft naar een transitieplan (wijkplan) eind 2021.
 • Aardgasvrij: de gemeente Zutphen heeft de ambitie dat de meeste woningen vóór 2030 aardgasvrij zijn.

Wie zijn er betrokken?

Gemeente Zutphen, bewoners uit het Wijkteam Noordveen, de Bewonerscommissie Berkelpark en individuele bewoners uit Voorsteralleekwartier-Noord en Berkelpark, Woonbedrijf Ieder1, Alliander, Waterschap Rijn en IJssel en ZutphenEnergie.

Wethouder Harry Matser: “Eind 2030 willen we in Zutphen zover zijn dat we zonder aardgas kunnen. Dat betekent: veel werk aan de winkel. Als gemeente red je dat niet alleen. Ik ben trots op de betrokkenheid van inwoners die hieraan werken. Er zijn mensen die echt van deur tot deur gaan om hun buren te betrekken.” 

Kenmerken van de wijk

Bewoners van Voorsteralleekwartier-Noord en Berkelpark kunnen meedenken over een aardgasloze toekomst. Veel bewoners hebben afgelopen jaren al eens subsidie aangevraagd voor het isoleren van hun woning. Zij zijn dus al bezig met verduurzaming. Ook is in deze buurten veel gestandaardiseerde bouw. Daardoor is het eenvoudiger om hier te zoeken naar nieuwe duurzame energievoorzieningen, dan in een wijk met veel verschillende, vrijstaande woningen. Deze buurten worden daarom als eerste in Zutphen aangepakt.

De wijk ligt relatief dichtbij Bedrijvenpark De Mars, waar bedrijventerrein gevestigd zijn die restwarmte beschikbaar hebben.

Kenmerken van het vastgoed

Voorsterallee-Noord is een laagbouwwijk, gebouwd in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Berkelpark bestaat uit hoge galerijflats met veel woningen. Er is veel gestandaardiseerde bouw. Er staan zowel koop- als huurwoningen in deze wijk. Voorsterallee-Noord is koop, Berkelpark is huur ( Woonbedrijf Ieder1).

Kenmerken van de boven- en ondergrondse infra

Het door Liander beheerde aardgasnet is afgeschreven en er zijn nu al problemen met dit net.
De riolering in de Van Essenstraat – een belangrijke straat in deze wijk – wordt binnenkort vernieuwd.

Informatie, contact